Mnetサバイバル『プロデュース101』参加メンバー公開 6

23日、Mnetサバイバル番組『プロデュース101』に参加をするメンバーのうち18人の画像と自己紹介動画が連日引き続き公開されました。

■キ・ヒヒョン

DIAの元メンバー・ケシ。今回本名で参加をし「DIAのメンバーケシではなくヒヒョンとしての姿が気になりますか?なら投票してください。」とプレゼンしています。

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : MBK 기희현"

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : MBK 기희현""다이아 캐시 말고, 기희현의 모습이 궁금하시다면, 저에게 투표해주세요!" 손호준 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■バン・ジュニ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 블레싱 방준희"

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 블레싱 방준희""국민 프로듀서님, 저의 색다르고 다양한 매력들을 찾아주세요!" 서준영, 간미연, 김경호 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■キム・ソヒ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 뮤직웍스 김소희""춤이든 노래든 무엇이든 다 준비된 저에게 투표해주세요!" 부산 구혜선 김소희! 유성은 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■キム・ボソン

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 라우더스 김보선""시청자 여러분과 함께 즐길 수 있는 멋진 무대를 만들고 싶어요!" 라우더스 분우기메이커 김보선! 이정, 하동균 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!* 프로듀스 101 / PRODUCE101 JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■チェ・ウンビン

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 넥스타 최은빈""프로듀스101! 랩은 그냥 제가 맡을게요!!" 힙합 소녀 최은빈! 투빅 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■オハンアルム

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 블레싱 오한아름""새해 복 많이 받으세요" 단아한 외모의 반전 소녀장사 오한아름! 간미연, 김경호 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!* 프로듀스 101 / PRODUCE101 JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■ホ・チャンミ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 더블킥컴퍼니 허찬미"

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 더블킥컴퍼니 허찬미""미니언처럼 국민 여러분들을 따라서 멋진 스타로 성장할래요!" 서준영, 간미연, 김경호 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■マ・ウンジン

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 클리어컴퍼니 마은진 "재치있는 삼행시! "마지막인 것처럼 최선을 다해 노력하는 마은진이 되겠습니다!"*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■キム・ソリ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 블레싱 김솔이"팔다리가 길쭉 길쭉! 성숙한 15세 소녀 김솔이! 간미연, 김경호 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!* 프로듀스 101 / PRODUCE101 JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■ダニ

T-ARAの候補メンバーだったダニ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : MBK 다니""신이 다니를 만들 때~ 춤실력~ 영어실력~ 그리고 긴다리와 큰 키까지~! 손호준 지원사격!"*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■カン・シラ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 청춘뮤직 강시라""힘들고 외로울 땐, 저 강시라를 찾아주세요!" 101 여행도우미 강시라! 버스커버스커, 허니지 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■イ・ソジョン

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 라우더스 이서정""머리부터 발끝까지 비타민C같은 생기발랄 소녀 이서정!" 이정, 하동균 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■アン・ユミ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 블레싱 안유미""프로듀스 101, 유미의 이상한 나라에 오신 걸 환영합니다!" 엉뚱 캐리커쳐 소녀 안유미! 간미연, 김경호 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!* 프로듀스 101 / PRODUCE101 JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■ウンシカイ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 초록뱀주나 응시카이""외할머니의 나라, 한국에서 도전할래요!" 4개국어 홍콩소녀 응시카이! 최희, 공서영, 이상민, 이지애 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■キム・ドヒ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 블레싱 김도희"

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 블레싱 김도희""도도한 외모 뒤의 귀여운 소녀 감성을 기대해주세요!" 간미연, 김경호 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■ムン・ヒョンジュ

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 넥스타 문현주""아따~! 나 현주한티 투표 날리랑께!!" 감성 발라더 문현주! 투빅 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■ファン・セヨン

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : 라우더스 황세영"사투리를 숨길 수 없는 털털한 매력의 소녀 황세영! 이정, 하동균 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

■ジョン・チェヨン

DIAの元メンバー

프로듀스101 ㅣ "소개합니다 : MBK 정채연"단아한 한복 소녀! "국민 프로듀서 여러분, 새해 복 많이 받으세요!" 손호준 지원사격!*매일 오전 11시, 소녀들이 공개됩니다!*프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

『PICK ME』練習服バージョン

프로듀스 101 | "PICK ME ver.2"프로듀스 101 - "PICK ME ver.2"! 연습복 버전!프로듀스 101 / PRODUCE101JAN, 2016, Coming Soon

Posted by 프로듀스 101 - Mnet Produce 101 on 2015年12月22日

T-ARA妹グループDIA、チェヨンとケシが脱退←今後は『プロデュース101』に参加
チェヨンとケシが脱退 17日、T-ARA妹グループとして知られるDIAのチェヨンとケシがグループを脱退すると発表されました。Mnetのサバイ...
Mnetサバイバル『プロデュース101』参加メンバー公開 5
22日、Mnetサバイバル番組『プロデュース101』に参加をするメンバーのうち15人の画像と自己紹介動画が連日引き続き公開されました。 ...
総勢98人の『プロデュース101』がMCOUNTDOWNで初披露
総勢98人のステージ 17日放送されたMnet『M COUNTDOWN』で、Mnetサバイバル番組『プロデュース101(Produce101)』に参加をする98人のメ...

最新記事はこちらでチェック!

ツイッターで最新記事を配信中!

この記事へのコメント

251 件のコメント

 • bận muốn xây dựng nhà trọ Bày trí các vật dụng trang trí nội thất trong nhà không chỉ để làm cho ngôi nhà
  trở nên gọn gàng, thông thoáng mà việc làm này còn có tác dụng tiết kiệm
  chi phí..… tư vấn xây nhà giá rẻ theo tiêu chuẩn xây dựng nhà ở của bộ xây dựng công ty xây dựng đại nghĩa
  Bạn tin không? Có những điều bạn tưởng chừng như không thể, đó là
  lý do để Tư vấn xây nhà trọn gói liên tục gửi đến bạn những
  thông tin tư vấn xây nhà đẹp giá rẻ nhằm giúp bạn luôn hài lòng với nơi mình sống.
  Trà Vinh thì khi cần tìm bạn sẽ rất dễ
  dàng, không phải mất thời gian, không cần bới chúng lên một cách thật lộn xộn.,.…
  công ty thiết kế xây dựng hcm
  tư vấn thiết kế biệt thự

 • bạn muốn xây nhà trọ Việc này nên được bàn bạc với kiến trúc sư để được tư
  vấn và có những quyết định đúng đắn để tránh trường hợp
  lãng phí không gian, xây xong phải đập bỏ sửa lại,
  tiêu tốn chi phí xây dựng. công ty của tôi sẽ giúp bạn xây
  nhà giá rẻ Vậy thì làm thế nào để có thể có được một căn nhà
  giá rẻ nhưng vẫn khang trang và đảm bảo chất lượng
  Công ty xây dựng Nhà Đại Nghĩa An Tham khảo các nhà mới xây gần đó xem xây
  hết bao nhiêu tiền để tính giá xây dựng một m2, hỏi giá vật liệu xây dựng, công thợ hiện nay để có được
  giá xây dựng sát thực tế nhất. Đồng Nai Tuy nhiên, để
  xây nhà giá rẻ, bạn cũng có thể tự thiết kế ngôi nhà của mình
  mà không cần phải tốn tiền thuê bên ngoài.… danh
  sách công ty xây dựng tại tphcm

 • Обязательно к просмотру! Как работает Magnet Lashes.
  http://sale2017.magnetlashes.mobi/
  Чем хорош Magnet Lashes?
  MAGNET LASHES VS ОБЫЧНЫЕ НАКЛАДНЫЕ РЕСНИЦЫ

  - без утомительного наклеивания
  - гипоаллергенные
  - без неприятного клея
  - не раздражают глаза

  MAGNET LASHES VS СВОИ РЕСНИЦЫ С ТУШЬЮ

  - закрепляются намного быстрее, чем наносится тушь
  - смотрятся гораздо объемнее и очень эффектно
  - не стоит круг сутки тереть глаза присутствие демакияже

  [url=http://sale2017.magnetlashes.mobi/]магнитные ресницы[/url] VS НАРАЩИВАНИЕ В САЛОНЕ

  - существенно дешевле
  - смотрятся также
  - не облетают и не оставляют некрасивые прогалины
  - в всякий момент дозволительно снять – трите глаза и спите лицом в подушку
  - не портят приманка ресницы

 • Bạn đang có dự định xây nhà nhưng chưa chọn được thầu ưng ý
  Bày trí các vật dụng trang trí nội thất trong nhà không chỉ để
  làm cho ngôi nhà trở nên gọn gàng, thông thoáng mà việc làm này còn có tác dụng tiết kiệm chi phí..… có
  niềm tin vào uy tín của chúng tôi theo tiêu chuẩn xây dựng nhà ở của bộ xây dựng Dịch vụ xây dựng nhà trọn gói
  giá rẻ Bạn tin không? Có những điều bạn tưởng chừng như
  không thể, đó là lý do để Tư vấn xây nhà trọn gói liên tục gửi đến bạn những thông tin tư vấn xây nhà đẹp
  giá rẻ nhằm giúp bạn luôn hài lòng với
  nơi mình sống. Thành phố nha trang thì khi cần tìm bạn sẽ rất dễ
  dàng, không phải mất thời gian, không cần bới chúng lên một cách thật lộn xộn.,.… Đơn giá Từ 4.000.000 -> 5.500.000đ/m Diện tích xây dựng
  thiết kế biệt thự vườn

 • Howdy! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 • Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 • It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 • I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 • 2、 应按照《中华人民共和国进出境动植物检疫法》的规定实施检疫。在选择时还是会偏向洋奶粉。仅对智能电表而言, 会议规模或达300人。 【中国仪表网 行业聚焦点】今秋以来频袭中国的雾霾再度引发民众对健康的担忧这种3D生物打印有着巨大的潜力, 缺乏配套的 专、精、特、新小企业 工信部副部长苏波曾在公开场合强调, 17万吨日均产量,提出了10条35项综合治理措施,平板计算机面板出货预估将月增10%。 木材总量260余万立方米。

 • The camera could make the brightest of scenes appear to be it absolutely was taken during an eclipse.
  A model with 3 CCD features a sensor that picks up each of the different colors (Red, Green, and Blue) leading to superior color reproduction. Here it is possible to
  shop by theme or browse an entire variety of themes in case you
  are sill unsure about what to base the party.

 • You're so great! I don't suppose I've learned anything like this before.
  So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject.
  truly thank you for starting this up. this web site is
  something that's wanted online, someone with a little bit creativity.
  helpful job for bringing something totally new to the web!

 • コメントを残す